Manuelterapi - Osteopati

Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tanı, tedavi ve...

Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tanı, tedavi ve korunması ile ilgili bilim dalıdır. Eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketi vücudun duruş şeklinin denge içinde, en yüksek derecede ve ağrısız artırıp,  fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır. Özelikle WHO‘un (Dünya Sağlık Örgütü) dahili branjlar içinde değerlendirdiği Manuel Terapi WHO’a bağlı olarak FİMM standartlarında uygulanması hem rahatsızlıkların giderilmesi hem de lokomotor sistem hastalıkların oluşumun engelenmesi için oldukça önemlidir.

·       Ağrı tedavisi

·       Kronik baş ağrıları

·       Faset blokajları

·       Servikal kaynaklı spazm ve ağrılar

·       Omurga sistemine bağlı disfonksiyonlar

·       Boyun, toraks, bel-kalça kaynaklı kas hastalıkları

·       Servikal musküler straining, torakal musküler straining, lombal musküler straining

·       Eklem disfonksiyonları ve eklem fonksiyon bozukluğuna bağlı şikayetler

·       I. Kosta blokajı

·       Sakroilyak eklem sorunları