Termografi

Termografi cihazı ısı radyasyonu adı verilen özel bir ölçüm sistemi kullanarak vücut yüzeyinde sıcaklık dağılımı ve çevre koşullarının organizmada meydana getirdiği değişiklikler hakkında bilgi verir. Bu da bize vücudun regülasyon kapasitesi hakkında bilgi vermiş olur ve hastalıkları erken aşamada teşhis etmeye yardımcı olur. 

Vücudun belli bölgeleri 20-23 santigrad derece olan oda sıcaklığında 2 defa termografi cihazı ile ölçüm yapılır. İlk ölçüm bittikten sonra hasta 10 dakika tedavi odasında bekletilir ve ikinci ölçüm yapılır. Daha sonra ölçüm sonuçları analiz eldir. Birinci ve ikinci ölçüm arasındaki sıcaklık farkı regülasyon kapasitesi hakkında bilgi verir.

Termografi ideal tanı ve nöralterapi uygulamalarında hastalığın prognozu hakkında bilgi verir.

TERMOGRAFİ İLE:

·       Erken dönemde vücuttaki düzensizliklerin saptanmasına yardımcı olur.

·       Vüvudun regülasyon kapasitesi hakkında fikir veriri.

·       Bağırsak bölgelerindeki düzensizlikler gıda alerjileri ve gıda intoleransı hakkında bilgi verir.

·       Termografi neoplazi takibinde anlamlı bilgiler verir.

·       Termografi nöral terapi tedavisnde kontrolü kolaylaştırır.