Mikrobiyolojik Tedavi

Bağırsakların önemini, bağışıklık sistemi ile olan bağlantısı ve kronik hastalıklar ile dirençli...

Bağırsakların önemini, bağışıklık sistemi ile olan bağlantısı ve kronik hastalıklar ile dirençli vakalardaki yeri üzerinde çok önemli çalışmalar vardır. Kliniğimizde son 15 yıldan fazladır kronik hastalıkların oluşmasında ve kronikleşmesinde kalın bağırsakların rolü ve önemi üzerinde durulmuştur. Modern tıp yeni yeni bağırsakların önemini, probitoklerin gerekliliğini ve mikrobiotanın derinliğini keşfetmeye çalışıyor. Reviquant ve Vega sistemlerle yeri geldiğinde dışarıdan serolojik test sonuçlarına göre bozuk bağırsak florası durumlarında, eksik olan mikrobiyolojik grubun yerine konulması tedavisidir. Bağırsak sisteminin ve bağırsak florasınında kaynaklan disfonkisyonların gerçek manada girderilmesisi durumunda kronik hastalıklara pek baş etmek mümkün görünmemektedir.

Sağlıklı bir beden ancak sağlıklı bağırsaklar ile mümkündür. Bu prensipten yola çıkarak, nöralterapinin yanı sıra beslenmenin düzenlenmesi ve mikrobiyolojik ajanların kombinasyonu sıkça uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır.